Chào mừng đến với cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với tìm hiểu Nghị quyết và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 trên địa huyện Phú Ninh.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Ban Tuyên giáo sẽ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi gồm giấy Khen kèm tiền thưởng cụ thể như sau:
- Giải tập thể:
+ 01 giải nhất 1.000.000 đồng.
+ 02 giải nhì mỗi giải 800.000 đồng.
+ 03 giải ba mỗi giải 600.000 đồng.
+ 04 giải khuyến khích mỗi giải 400.000 đồng.
- Giải cá nhân:
+ 01 giải nhất 800.000 đồng.
+ 02 giải nhì mỗi giải 600.000 đồng.
+ 03 giải ba mỗi giải 400.000 đồng.
+ 04 giải khuyến khích mỗi giải 200.000 đồng.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
I- Đối tượng dự thi
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động ở các cơ quan, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn; học sinh 02 trường THPT và nhân dân trên địa bàn huyện Phú Ninh.
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức cuộc thi không được tham gia cuộc thi này.
II- Phạm vi cuộc thi
Các đối tượng dự thi (theo mục I) hiện đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn huyện Phú Ninh.
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang tin điển tử tuổi trẻ huyện Phú Ninh, địa chỉ http://tuoitrephuninh.net; Cổng thông tin điện tử huyện Phú Ninh, địa chỉ http://phuninh.gov.vn.
THỐNG KÊ TRUY CẬP
web stats