Câu 1: Công trình đại thủy nông Phú Ninh được khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào?
Đáp án: C. 29/3/1977.
Câu 2: Nguyễn Thị Hà, người được 3 lần vinh danh là “Kiện tướng” trong quá trình tham gia thi công công trình đại thủy nông Phú Ninh, hiện nay đang ở địa phương nào (xã, huyện)?
Đáp án: B. Tam Thái, Phú Ninh.
Câu 3: Võ Mau, người được vinh danh là “Kiện tướng” đào đất trong quá trình tham gia thi công công trình đại thủy nông Phú Ninh, người ở địa phương nào (xã, huyện)?
Đáp án: C. Tam Đại, Phú Ninh.    
Câu 4: Thôn nào thuộc xã Tam Lộc được mệnh danh là “thôn Lòng Hồ” (thôn có đa số người trong khu vực lòng hồ cống hiến đất đai, tự nguyện di dời nhà cửa để xây dựng công trình đại thủy nông Phú Ninh đến sinh sống)?
Đáp án: D. Eo Gió.
Câu 5: Đập chính của hồ Phú Ninh nằm ở địa phương nào (xã, huyện)?
Đáp án: C. Tam Ngọc, Tam Kỳ.
Câu 6: Hồ Phú Ninh phục vụ nước tưới cho bao nhiêu huyện, thành phố?
Đáp án: D. 6.
Câu 7: Nhà máy thủy điện (nay là Trạm Thủy điện) Phú Ninh được hoàn thành và đưa vào quản lý, khai thác từ ngày, tháng, năm nào?
Đáp án: C. 03/5/1984.
Câu 8: Hồ Phú Ninh được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích Danh thắng cấp quốc gia vào ngày, tháng, năm nào?
Đáp án: D. 22/01/2009.
Câu 9: Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng chính thức được chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng vào ngày, tháng, năm nào?
Đáp án: B. 01/01/1997.
Câu 10: Đến cuối năm 2016, tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu xã đạt chuẩn xã nông thôn mới ?
Đáp án: C. 62.
Câu 11: Huyện Phú Ninh được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm nào?
Đáp án: C. 2015.
Câu 12: Diện tích và dân số của tỉnh Quảng Nam đứng thứ mấy so với 63 tỉnh, thành trong cả nước?
Đáp án: D. 7 và 19.
Câu 13: Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?
Đáp án: B. 28/3/1930.
Câu 14: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 20 năm (1997-2016) của tỉnh Quảng Nam đạt bao nhiêu phần trăm/năm?
Đáp án: B. Gần 11%.
Câu 15: Năm 2016, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đứng thứ mấy trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?
Đáp án: B. 10/63.
Câu 16: Tính đến nay, Quảng Nam là một trong mấy tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về Trung ương?
Đáp án: B. 16.
Câu 17: Năm 2016, giá trị sản xuất Công nghiệp của tỉnh Quảng Nam đứng thứ mấy trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?
Đáp án: D. 16/63.
Câu 18: Năm 2016, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh Quảng Nam còn khoảng bao nhiêu phần trăm?
Đáp án: B. Khoảng 11%.              
Câu 19: Đến năm 2020, tỉnh Quảng Nam phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt bao nhiêu triệu đồng?
Đáp án: C. 75-80 triệu.
Câu 20: Đến năm 2020, Quảng Nam phấn đấu có bao nhiêu phần trăm xã đạt chuẩn nông thôn mới?
Đáp án: B. 50%.