Tam Đại tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn năm 2021

Tam Đại tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn năm 2021
Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên, đồng thời nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. BCH Đoàn xã Tam Đại đã xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp cảm tình đoàn năm 2021 để bồi dưỡng nguồn cho tổ chức Đoàn.
Chiều ngày 18/7/2021, BCH Đoàn xã Tam Đại mở lớp cảm tình Đoàn năm 2021 cho 13 em đội viên, thanh niên ưu tú trên địa bàn xã. Qua lớp học này, Đoàn xã đã trang bị cho các em các nội dung, kiến thức cơ bản về lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, truyền thống của Đoàn, các tính chất, chức năng của Đoàn, trách nhiệm và quyền hạn của người đoàn viên, các bài hát truyền thống của Đoàn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tự hào với truyền thống vẻ vang của Đoàn, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú trong tương lai./. 

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Đại