Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền về xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc

Ngày 16/6/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình cho đoàn viên thanh niên và đại diện các gia đình trẻ trên địa bàn huyện với hơn 30 người tham gia.
Đồng thời tổ chức thi tìm hiểu các nội dung về truyền thống văn hóa gia đình Việt với hình thức thi hấp dẫn, nội dung sinh động, gần gũi xoay quanh về các câu châm ngôn, tục ngữ, ca dao về đạo lý làm con đối với bậc sinh thành, nghĩa phu thê, sự kính trọng của con cái với cha mẹ, anh em thuận hòa,…, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đội thi tạo nên không khí vui tươi, ý nghĩa.
 

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Phú Ninh