Sinh hoat Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý I năm 2023

Sinh hoat Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý I năm 2023
Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Phú Ninh tổ chức sinh hoạt định kỳ quý I, năm 2023.

Ngày 30/3/2023, Câu lạc bộ lý luận trẻ huyện Phú Ninh tổ chức sinh hoạt quý I năm 2023, với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thanh niên và công tác Đoàn”. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ cùng 17 đồng chí trong Câu lạc bộ.


Đ/c Nguyễn Quốc Khánh - Phó Bí thư, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ huyện Phú Ninh triển khai 02 nội dung chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên Câu lạc bộ tham dự đã được nghiên cứu chuyên đề với 02 nội dung lớn: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Đoàn”. Với quan điểm và nhận thức thanh niên là lực lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đất nước, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng và hết sức quan tâm đến vấn đề thanh niên.
Hoạt động của Câu lạc bộ có ý nghĩa thiết thực đối với việc định hướng tư tưởng cho thanh niên, trước tình hình chống phá của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên – những người thường xuyên tiếp cận nhanh chóng với nguồn thông tin trên các trang mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Phú Ninh