Liên đội THCS Nguyễn Hiền tổ chức Lễ phát động hưởng ứng làm cho Thế giới sạch hơn

Liên đội THCS Nguyễn Hiền  tổ chức Lễ phát động hưởng ứng làm cho Thế giới sạch hơn
Hiện nay với thực trạng tình trạng ô nhiễm môi trường có những diễn biến phức tạp. Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề không chỉ của riêng một vùng nào, mà ở khắp nơi, cả nông thôn, thành thị, miền núi, miền biển, cả các nguồn nước và không khí…. Đặc biệt là sự ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa và nilon gây ra, vì hiện nay việc loại bỏ chất thải nhựa là không dễ dàng bởi chưa tìm ra được sản phẩm rẻ hơn và tiện dụng hơn để thay thế hoặc do nhận thức của con người về tác hại của chất thải nhựa còn nhiều bất cập.
Sáng ngày 4/11/2019 trường THCS Nguyễn Hiền  tổ chức tuyên truyền tới các em học sinh về tác hại của sự ô nhiễm môi trường và đặc biệt là sự ô nhiễm do chất thải nhựa gây ra.
Tại buổi phát động, nhà trường cũng kêu gọi toàn thể học sinh và giáo viên trong nhà trường hãy cùng nhau tự giác vệ sinh môi trường và chống rác thải nhựa bằng cách tuyên truyền tới cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông để cùng nhau từng bước tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilong khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Các em học sinh ký cam kết thực hiện phong trào “ Nói không với rác thải nhựa’ và tham gia hướng dẫn phân loại rác và thi bao vở bằng giấy báo.
Sau buổi lễ, các thùng phân loại rác di chuyển về “Góc phân loại rác” cố định, hằng ngày tổ trực các lớp phân loại trước khi đem rác ra hố rác để xử lí.

Tác giả bài viết: Liên đội THCS Nguyễn Hiền