Đoàn thanh niên thị trấn giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn thị trấn.

Nhằm thể hiện truyền thống “Tương thân, tương ái” “ lá lành đùm lá rách” và phần cùng địa phương, cộng đồng và xã hội chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Vào ngày 10/ 11/2020 BCH Đoàn thị trấn phối hợp với Thi hành án Dân sự huyện Phú Ninh đến nhà bà NguyễnThị Lai – khối phố Tam Cẩm thăm và tặng xuất quà trị giá 2.500.000 đồng bà thuộc diện hộ nghèo sống đơn thân.

Tác giả bài viết: Đoàn thị trấn Phú Thịnh