Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Tam Đàn triển khai kế hoạch Hoạt động hè năm 2022

Nhằm tập hợp đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn xã tham gia các hoạt động trong dịp nghỉ hè, tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh, góp phần giáo dục lý trưởng, đạo đức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và chuẩn bị kiến thức cho các em bước vào năm học .
Vào ngày 10 tháng 6 năm 2022  Ban chỉ đạo Hoạt động hè xã Tam Đàn đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2022.
Tại Hội nghị triển khai kế hoạch Hoạt động hè đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hân -  Phó chủ tịch  UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè xã Tam Đàn - Chủ trì đã quán triệt Ban chỉ đạo hoạt động hè các thôn cần tập trung tổ chức Lễ tiếp nhận học sinh, sinh viên về sinh hoạt hè đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch đã đề ra. Cần tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi bổ ích cho các em trong dịp hè cũng như đảm bảo về các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 hiện nay. Tổ chức bàn giao học sinh, sinh viên về Ban chỉ đạo Hoạt động hè xã sau khi kết thúc đợt sinh hoạt hè năm 2022. 
 

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Đàn