Đoàn xã Tam Vinh tổ chức trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội năm 2019

Đoàn xã Tam Vinh tổ chức trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác  Đoàn – Hội năm 2019
Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện đoàn Phú Ninh và Ban chỉ đạo Hoạt động hè xã Tam Vinh năm 2019. Thực hiện nghị quyết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Đoàn xã. Vào ngày 09 tháng 7 năm 2019,  Đoàn xã Tam Vinh tổ chức trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội và các ĐVTN, TTN trên địa bàn xã.
 

Báo cáo viên đợt tập huấn lần này là các đồng chí là thành viên Hội đồng huấn luyện Trung ương.  Tại hội nghị tập huấn lần này, các đồng chí cán bộ đoàn và các bạn đoàn viên, thanh niên đã được trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội như: Kỹ năng quản trò hoạt náo, kỹ năng tổ chức sinh sinh hoạt nhóm, kỹ năng chơi trò chơi lớn, kỹ năng chơi trò chơi nhỏ, hát múa dân vũ, teambiulding, ôn lại những bài hát của Đoàn, Đội… Bên cạnh việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, Đoàn xã còn quán triệt 6 bài học chính trị của Đoàn cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời phát động cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu lịch sử Đảng và Nghị quyết công tác Đoàn các cấp.


Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Đoàn - Hội và triển khai 6 bài học chính trị của Đoàn là hoạt động thường niên hằng năm, nhằm giáo dục, bồi dưỡng bồi dưỡng; rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và nâng cao nhận thức chính trị; giáo dục phẩm chất đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên./.

 

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Vinh