Đoàn xã Tam Dân - Đoàn cơ sở Công an huyện: tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Ngày 7.4, Đoàn xã Tam Dân phối hợp với Đoàn cơ sở Công an huyện Phú Ninh tổ chức lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống nước sạch cho bà Nguyễn Thị Yến, thôn Dương Lâm.
Đoàn xã Tam Dân - Đoàn cơ sở Công an huyện:  tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa
Với tinh thần, xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ của 2 đơn vị đã tham gia kéo 300m dây điện từ trụ chính về đến gia đình và bắt điện hệ thống điện chiếu sáng trong nhà; tổ chức khoan giếng, lắp đặt máy bơm nước, hệ thống nước sạch với tổng kinh phí thực hiện gần 7 triệu đồng được vận động từ đoàn viên, thanh niên trong xã và cán bộ, chiến sĩ công an huyện.
Bà Nguyễn Thị Yến hiện đang hưởng chế độ tù yêu nước, thuộc diện neo đơn có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thường xuyên đau ốm. Nhiều năm nay, bà chưa có điện chiếu sáng trong gia đình và hệ thống nước sạch phải dùng nhờ các hộ xung quanh.
Đây là hoạt động thể hiện nghĩa cử cao đẹp của thế hệ trẻ với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng./.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Dân