ĐOÀN XÃ TAM ĐÀN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2019

ĐOÀN XÃ TAM ĐÀN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2019
Với mục đích tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho thanh thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong dịp hè; ngăn chặn các tình trạng Đoàn viên, thanh thiếu nhi bị thương tích, đuối nước... Bên cạnh đó, tăng cường công tác, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc tổ chức hoạt động hè cho Đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh trên địa bàn khu dân cư. Phát huy tinh thần, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý, bàn giao Đoàn viên, Thanh thiếu nhi về sinh hoạt tại nơi cư trú.
Vào ngày 14 tháng 6 năm 2019  Ban chỉ đạo HĐH xã Tam Đàn đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2019 đến BCĐ HĐH các thôn.Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch HĐH đồng chí Nguyễn Thị Lệ Lài - ĐUV - CT UBND xã  - Chủ trì đã quán triệt BCĐ HĐH các thôn cần tập trung tổ chức Lễ tiếp nhận học sinh, sinh viên về sinh hoạt hè đảm bảo đúng thời gian theo Kế hoạch đã đề ra. Tổ chức bàn giao học sinh, sinh viên về BCĐ HĐH xã sau khi kết thúc đợt sinh hoạt hè năm 2019. Đề nghị BCĐ HĐH các thôn nghiêm túc triển khai các nội dụng do BCĐ HĐH xã Tam Đàn đề ra nhằm tạo cho các em có một mùa hè vui tươi bổ ích.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Đàn