Tuổi trẻ Phú Ninh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng - Chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)

Tuổi trẻ Phú Ninh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng - Chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)
.

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Phú Ninh