Tam Đàn tổ chức tổng kết Hoạt động hè năm 2018

Tam Đàn tổ chức tổng kết Hoạt động hè năm 2018
           Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 04 tháng 6 năm 2018 về việc tổ chức các hoạt hè năm 2018 của Ban chỉ đạo HĐH huyện Phú Ninh;
          Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy, UBND xã Tam Đàn; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 3 tháng hè, qua đó rút ra những kinh nghiệm, tồn tại, hạn chế và đề ra những biện pháp khắc phục trong thời gian đến; Sáng ngày 04/9/2018, BCĐ HĐH xã Tam Đàn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2018. Đồng chí Lê Văn Bình- PCT UBND xã- trưởng BCĐ HĐH xã chủ trì Hội nghị. Tại buổi Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Trị - Phó bí thư TT Đảng ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo một số nội dung để sang năm thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.
          Nhằm khích lệ, động viên những tập thể, cá nhân đã tham gia tốt các hoạt động hè năm 2018, BCĐ HĐH đã tham mưu cho UBND xã ra Quyết định khen thưởng cho 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc và 03 tập thể hoàn thành tốt hoạt động hè năm 2018.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Đàn