Phú Ninh: tổ chức tuyên truyền lưu động về luật trẻ em năm 2016

Ngày 25/9/2017, Huyện đoàn Phú Ninh tổ chức tuyên truyền lưu động về luật trẻ em, nghị định qui định chi tiết một số điều lủa Luật trẻ em năm 2017 trên toàn huyện.
       Về nội dung Luật Trẻ em năm 2016 có nhiều điểm mới quy định chi tiết, cụ thể hơn về các quyền, bổn phận của trẻ em, sự tham gia của trẻ em về các vấn đề của chính các em, các biện pháp bảo vệ trẻ em ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp), chăm sóc thay thế cho trẻ em, trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, các hành vi vi phạm quyền trẻ em…
      Ngoài ra, Luật trẻ em năm 2016 còn quy định cụ thể trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; việc tổ chức phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức, giữa các địa phương trong việc giải quyết các vấn đề trẻ em, thực hiện quyền trẻ em. Đồng thời triển khai kế hoạch của phường phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ am. Trao đổi những vấn đề có liên quan đến việc trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, bạo lực đã và đang diễn biến rất phức tạp. Các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em ngày càng có tính chất nghiêm trọng. Do đó để bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn đó là trách nhiệm không chỉ của gia đình, nhà trường mà cần có sự quan tâm của các cấp chính quyền, của cả cộng đồng và toàn xã hội.
 
    Đây là hoạt động nằm trong chỗi hoạt động gặp gỡ đối thoại lãnh đạo với thiếu nhi nhằm giúp các em hiểu biết hơn về quyền lợi của mình. Hoạt động được tuyên truyền trên toàn địa bàn huyện.

Tác giả bài viết: BBT