Phối hợp phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Phối hợp phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Sáng ngày 15/11/2019, tại hội trường Nhà văn hóa huyện Phú Ninh, Huyện đoàn Phú Ninh phối hợp UBND huyện Phú Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em".
Tại đây, đồng chí Huỳnh Tấn Triều – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đề nghị lãnh đạo các ngành, địa phương, các tổ chức, đoàn thể các cấp và toàn xã hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; duy trì thực hiện, mở rộng hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ như: Phòng chống bạo lực gia đình; Gia đình hạnh phúc; Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; Bình đẳng giới với 5 không 3 sạch...Các ngành, địa phương tích cực chủ trì, phối hợp tham mưu, xây dựng kế hoạch và triển khai lồng ghép nội dung bình đẳng giới, phòng chống bạo lực liên quan đến giới, bạo lực gia đình. Ngăn chặn kịp thời các vụ việc bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ pháp lý, chăm sóc, điều trị về tinh thần, sức khoẻ, tâm lý cho nạn nhân; quan tâm đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực, trong đó ưu tiên tạo điều kiện để tăng cường phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị, tham gia lãnh đạo, quản lý.
Củng tại Lễ phát động, đồng chí Lê Văn Ninh – UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh báo cáo sơ bộ những kết quả đạt được của huyện Phú Ninh trong thời gian qua, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cam kết triển khai thực hiện tốt các nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đối với công tác bình đẳng giới; nâng cao năng lực quản lý nhà nước các cấp về bình đẳng giới, có cơ chế kiểm tra, giám sát bảo đảm yếu tố giới, bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản QPPL. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường việc lồng ghép công tác bình đẳng giới, công tác phòng chống bạo lực gia đình vào nhiệm vụ chính trị, các hoạt động của các cơ quan, đơn vị và đưa các mục tiêu Bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm và giai đoạn ở các đơn vị, từng địa phương. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; xây dựng nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả về bình đẳng giới. Cạnh đó, tổ chức các hình thức thiết thực nhằm biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; đồng thời đẩy mạnh việc huy động hiệu quả các nguồn lực để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu bình đẳng giới ở các đơn vị, địa phương.

Ngay sau buổi Lễ, Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền lưu động phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 trên các tuyến đường thuộc huyện.

Tác giả bài viết: Ngọc Hiển