NGOẠI KHÓA “XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP, NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG”

Sáng ngày 05/03/2018, Liên đội trường THCS Lê Qúy Đôn đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với nội dung “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” với 226 học sinh và giáo viên toàn trường tham gia.
NGOẠI KHÓA “XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP, NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG”
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, qua đó giáo dục, nâng cao nhận thức và định hướng hành động đúng đắn về việc xây dựng tình bạn đẹp và phòng chống bạo lực học đường cho học sinh.
Qua buổi ngoại khóa giúp các em học sinh xác định đúng đắn vị trí, vai trò của người học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, xây dựng lí tưởng, hoài bão, ý thức và trách nhiệm công dân, sống với trái tim yêu thương, nhiệt huyết, cùng với nhà trường, gia đình và toàn xã hội đẩy lùi bạo lực ra khỏi học đường cùng nhau xây dựng tình bạn đẹp.
Với các phần thi: Chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và giải quyết tình huống. Với phần thi chào hỏi được các đội chơi tham gia với nhiều nội dung sáng tạo như: Thể hiện tài năng hát, thuyết trình và tài năng đóng kịch xoay quanh vấn đề xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường.
Sau các phần thi Ban tư vấn trao đổi, đánh giá về tình hình bạo hành trong trường học; phân tích thực trạng, nguyên nhân, hậu quả; hướng dẫn một số giải pháp để phòng chống, ngăn chặn bạo lực trong học đường.
Do vậy, việc tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” là việc làm hết sức cần thiết trong các nhà trường hiện nay. Thông qua đó huy động trí tuệ và nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn thanh niên, các cơ quan chức năng và tất cả học sinh trong việc ngăn chặn, phòng chống Bạo lực học đường.
Trong những năm học qua trường THCS Lê Qúy Đôn luôn nói không với bạo lực học đường và luôn thực hiện tốt các phong trào để xây dựng tình bạn đẹp và giúp đỡ nhau như: Phong trào “Đôi bạn cùng học tập”, phong trào “Nuôi heo đất, giúp bạn đến trường”...Qua các phong trào này cũng nhằm mục đích giúp các em ý thức hơn trong việc xây dụng tình bạn đẹp để cùng nhau tiến bộ.

Tác giả bài viết: Liên đội Lê Quý Đôn