Lớp học Văn hóa hè tại TT Học tập cộng đồng xã Tam Vinh

Lớp học Văn hóa hè tại TT Học tập cộng đồng xã Tam Vinh
     Tổ chức ôn tập văn hóa hè được Đảng ủy và các cấp chính quyền xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác khuyến học, khuyến tài. Theo đó, Lớp học Văn hóa hè năm 2018 gắn trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn đòi hỏi luôn trao dồi kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; yêu trò, nhiệt tình và đặc biệt chủ thể (học sinh) được Đoàn xã, TT Học tập cộng đồng hướng đến là những em cần được bồi dưỡng thêm kiến thức mới và những em bị hổng kiến thức, những em có hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ, trợ giúp học tập từ cộng đồng xã hội.
     Đối với học sinh khối Tiểu học, ngoài được học 3 môn chính. Đối với học sinh THCS, các em được bồi dưỡng kiến thức Anh văn, Ngữ văn. Với lịch học 3 buổi/tuần. Bên cạnh kiến thức văn hóa, các em còn được các thầy cô giáo dục kỹ năng sống về phòng chống tai nạn, rủi ro; các kĩ năng thuyết trình, sinh hoạt văn nghệ.
     Hiện nay, lớp học vẫn đang chiêu sinh, các bậc phụ huynh, các em học sinh đăng kí học tại TT Học tập cộng đồng hoặc qua Văn phòng Đoàn Thanh niên xã vào các sáng thứ 2, 4, 6 hằng tuần./.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Vinh