Huyện đoàn Phú Ninh phối hợp với Đoàn cơ sở Công an huyện tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện tại xã Tam Thành.

Ngày 10/3, Huyện đoàn phối hợp với Đoàn cơ sở Công an huyện Phú Ninh tổ chức chuyến tình nguyện làm chứng minh nhân dân tại nhà cho các đối tượng người già yếu trên địa bàn xã.
Huyện đoàn Phú Ninh phối hợp với Đoàn cơ sở Công an huyện tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện tại xã Tam Thành.
Sau một buổi làm việc nhiệt tình, trách nhiệm đoàn tình nguyện đã tổ chức làm các thủ tục để cấp mới, cấp lại CMND cho 09 đối tượng trên địa bàn xã. Hoạt động lần này mang ý nghĩa hết sức thiết thực, đáp ứng được nhu cầu chính đáng và cần thiết của nhân dân.

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Phú Ninh