Hội đồng Đội huyện Phú Ninh: Sinh hoạt chuyên đề triên khai thực hiện Chương trình dự bị đội viên và rèn luyện đội viên

Ngày 21/11/2014, tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hội đồng Đội huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về phương pháp triển khai thực hiện Chương trình Dự bị đội viên và Chương trình Rèn luyện đội viên năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo.
     Tham dự Hội nghị sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Bùi Thị Kim Hoàng -Phó Bí thư huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội, các đồng chí UV Hội Đội huyện; Cán bộ quản lý và giáo viên Tổng phụ trách các trường TH, THCS; Chủ tịch Hội đồng Đội các xã, thị trấn.
Toàn cảnh hội nghị chuyên đề
 
     Hội nghị đã tập trung nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đội viên và dự bị đội viên đối với việc giáo dục kiến thức, đạo đức và lối sống cho các em học sinh; Thông qua Kế hoạch triển khai cấp huyện, quy trình thực hiện, đánh giá và công nhận các chuyên hiệu của Chương trình Dự bị đội viên và Chương trình Rèn luyện đội viên; Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tham luận về cách thức triển khai thực hiện của 02 Liên đội tiêu biểu đại diện cho khối TH và THCS.

Đồng chí Hồ Văn Hiệp - Giáo viên TPT trường THCS Nguyễn Văn Trỗi báo cáo tại Hội nghị
 
     Trong chương trình hội nghị sinh hoạt chuyên đề,các đại biểu cũng được dự 1 tiết sinh hoạt do giáo viên phụ trách đội trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức, các em đội viên được sinh hoạt dưới hình thức Game show “Đừng để tiền rơi”. Game show đã mang đến cho các em đội viên sự hứng thú và hơn nữa là củng cố thêm nền tảng kiến thức về Đoàn-Đội cho các em, mục đích chính là kiểm tra chuyên hiệu Kỹ năng đội viên và chuyên hiệu Nhà sử học nhỏ tuổi.
Dự giờ tiết sinh hoạt ngoại khóa dưới hình thức Game show 'Đùng để tiền rơi'
Dự giờ tiết sinh hoạt do GV TPT trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đứng lớp dưới hình thức Game show "Đừng để tiền rơi"
 
     Hội nghị cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất Kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung của từng chuyên hiệu, thời gian thực hiện và phương pháp công nhận,....trong năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo.
Đồng chí Trần Quang Tịnh - PCT Hội đồng Đội huyện triển khai kế hoạch chi tiết và thống nhất chung trên toàn huyện
     Hội nghị chuyên đề về phương pháp triển khai thực hiện Chương trình Dự bị đội viên và Chương trình Rèn luyện đội viên là dịp để những người làm công tác Đội trên địa bàn huyện trao đổi, thảo luận và tìm giải pháo hữu hiệu nhất để thực hiện đạt kết quả tốt 02 chương trình, góp phần nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục. Đây cũng là cơ sở để Hội đồng Đội huyện đánh giá, rút kinh nghiệm và tổng hợp thành các giải pháp toàn diện chương trình trong năm học này và những năm tiếp theo.

Tác giả bài viết: Phan Ngô Thanh Tài - Lê Văn Lập