HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ TAM THÁI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ VÀ TUYÊN DƯƠNG ĐỘI VIÊN TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2018– 2019

HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ TAM THÁI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ  VÀ TUYÊN DƯƠNG ĐỘI VIÊN TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2018– 2019
Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng đội huyện Phú Ninh, được sự thống nhất của BTV Đảng ủy. Chiều ngày 31/5/2019 tại Chứng tích Khánh Thọ. Hội đồng đội xã Tam Thái tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ và tuyên dương đội viên tiêu biểu năm học 2018 – 2019, nhằm tổng kết, biểu dương các điển hình cá nhân và tập thể xuất sắc trên các mặt học tập, hoạt động công tác Đội trong năm học qua, đặc biệt là các phong trào thi đua “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ”.
Đại hội cũng là dịp tuyên dương thành tích của những cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc và các tập thể Đội đã tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiêu nhi, xây dựng hình mẫu cháu ngoan Bác Hồ trở thành mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mỗi Đội viên và tập thể Đội, phát huy nhân tố mới trong việc cũng cố và xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần khẳng định vai trò, vị trí, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi ngày càng phát triển toàn diện và  bền vững. Nhân dịp này Đoàn xã Tam Thái đã khen thưởng cho 05 em học sinh và tuyên dương 24 em đội viêu tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2018 – 2019.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Thái