Đoàn xã Tam Vinh tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội và triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị năm 2018

Đoàn xã Tam Vinh tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội và triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị năm 2018
                   Đoàn xã Tam Vinh tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội và triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị năm 2018
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện đoàn Phú Ninh và Ban chỉ đạo Hoạt động hè xã Tam Vinh năm 2018. Thực hiện nghị quyết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Đoàn xã Tam Vinh.
 
         Vừa qua, ngày 01 tháng 7 năm 2018, Đoàn xã Tam Vinh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội gắn với triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị  cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội và các ĐVTN, TTN trên địa bàn xã.
         Báo cáo viên đợt tập huấn lần này là các đồng chí là thành viên CLB kỹ năng của huyện Phú Ninh, các đồng chí là Ủy viên BCH Đoàn xã và hơn 80 ĐVTN.

 

Tại hội nghị tập huấn lần này, các đồng chí cán bộ đoàn và các bạn đoàn viên, thanh niên đã được trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội như: Kỹ năng hoạt náo, kỹ năng tổ chức sinh sinh hoạt nhóm, kỹ năng chơi trò chơi lớn, kỹ năng chơi trò chơi nhỏ, dân vũ, hát múa dân vũ, ôn lại những bài hát của Đoàn, Đội… Bên cạnh việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, Đoàn xã còn quán triệt 6 bài học chính trị của Đoàn cho đoàn viên thanh niên. 
 Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Đoàn - Hội và triển khai 6 bài học chính trị của Đoàn là hoạt động thường niên hằng năm, nhằm giáo dục, bồi dưỡng bồi dưỡng; rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và nâng cao nhận thức chính trị; giáo dục phẩm chất đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên./.
 

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Vinh