Đoàn xã Tam Vinh tổ chức ra quân đồng loạt trồng cây, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, bồn hoa Nhà văn hóa KDC kiểu mẫu tại địa phương.

Ngày 10/3/2018, Đoàn xã Tam Vinh tổ chức ra quân đồng loạt trồng cây, dọn dẹp vệ sinh Nhà văn hóa KDC kiểu mẫu thôn Tân vinh.


 
Hình ảnh hoạt động 
 
     Đợt trồng cây, vệ sinh bảo vệ môi trường do Huyện đoàn Phú Ninh phát động được cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên xã nhà hưởng ứng cao và xem đó là nhiệm vụ, mục tiêu phải thực hiện trong năm và điểm nhấn là thánh 3 – Tháng Thanh niên.            
     Thông qua hoạt động góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng quê hương địa phương ngày càng giàu đẹp, đặc biệt là trong bảo vệ và duy trì các tiêu chí xã NTM; trong xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay../.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Vinh