Đoàn xã Tam Phước tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên và ra quân trồng cây đầu năm năm 2018

     Vào sáng ngày 04/3/2018, Đoàn xã Tam Phước đã tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên và ra quân trồng cây đầu năm năm 2018 trên trục đường ĐT 615 qua địa phận thôn Cẩm Khê là thôn điểm trong xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã.  
 


Hình ảnh hoạt động
 
     Thông qua hoạt động góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, thấy rõ được vinh dự và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đặc biệt là trong xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và xã Nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay.Đồng thời nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh./.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Phước