Đoàn xã Tam Lộc tiếp tục ra quân xây dựng công trình “tuyến điện thắp sáng đường quê” tại khu dân cư thôn Tây Lộc và Ma Phan

Tiếp tục thực hiện Công văn số 61-CV/ĐU, ngày 14/9/2017 của Ban Thường vụ Đoàn xã Tam Lộc về việc triển khai thực hiện Quyết định 2663 của UBND tỉnh Quảng Nam. Trong năm 2018, Đoàn thanh niên xã Tam Lộc đã đăng ký tiếp tục duy trì các “tuyến điện thắp sáng đường quê” đã được xây dựng trong thời gian qua và sẽ giúp xây mới 03 tuyến với tổng chiều dài 9,5km tại 03 thôn gồm: Tây Lộc, Ma Phan và Tam An. Theo kế hoạch, Đoàn thanh niên xã đã phối hợp với Ban nhân dân thôn Tây Lộc và Ma Phan tổ chức họp nhân dân để triển khai kế hoạch xây dựng tuyến điện chiếu sáng trên địa bàn thôn, huy động nhân dân đóng góp vốn đối ứng; đúc và trồng mới 25 trụ bê tông.
Đoàn xã Tam Lộc tiếp tục ra quân xây dựng công trình “tuyến điện thắp sáng đường quê” tại khu dân cư thôn Tây Lộc và Ma Phan
           Vào ngày 06/10/2018, Đoàn xã tổ chức ra quân tình nguyện bắt điện chiếu sáng tại tuyến đường từ nhà ông Đặng Hữu Sách đến nhà ông Nguyễn Văn Hải thôn Ma Phan với chiều dài 1,6km. Tại buổi ra quân có hơn 40 ĐVTN tham gia. Qua hơn một ngày nỗ lực, các bạn đoàn viên thanh niên đã giúp trồng 10 cây trụ, kéo dây và bắt 32 bóng điện chiếu sáng trên toàn tuyến. Bên cạnh đó, để thực hiện được công trình này ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước chi đoàn Thanh niên thôn Ma Phan còn huy động hơn 4.000.000đ từ các thanh niên làm ăn xa, mạnh thường quân trên địa bàn thôn để hỗ trợ cho công trình.
          Tiếp đó, vào ngày 09/11/2018, Đoàn xã đã huy động hơn 20 đoàn viên thanh niên ra quân kéo dây, bắt bóng tuyến đường điện chiếu sáng từ đập Ông Bảo đến Dốc Chùa tại thôn Tây Lộc với chiều dài 1,3km. Sau một ngày nổ lực, các bạn đoàn viên thanh niên đã giúp nhân dân kéo dây, bắt 26 bóng điện trên toàn tuyến, hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào chiều cùng ngày.
          Mô hình tuyến đường điện thắp sáng đường quê được Đoàn xã Tam Lộc duy trì từ năm 2015 đến nay và đã được xây dựng được 15,35km điện trên địa bàn toàn xã. Những con đường làng quê tối om, giờ đây đã được chiếu sáng. Không những làm cho diện mạo làng quê nông thôn của xã trở nên khang trang mà còn góp phần cải thiện đời sống, giúp người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt.
          

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Lộc