Đoàn xã Tam Lộc phối hợp tổ chức triển khai, tuyên truyền Luật Trẻ em

Vừa qua, tại nhà văn hóa thôn Đại Đồng, Đoàn thanh niên xã đã phối hợp với UBND xã, Hội liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền Luật trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, ngày 9/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Điều của Luật trẻ em. Tại Hội nghị có hơn 90 đồng chí là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia.
Đoàn xã Tam Lộc phối hợp tổ chức triển khai, tuyên truyền Luật Trẻ em
Qua buổi Hội nghị, nhằm giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên và nhân dân nắm rõ về cách chăm sóc và bảo vệ trẻ em; các quyền của trẻ em. Bên cạnh đó tại hội nghị báo cáo viên triển khai về các chính sách hỗ trợ cho các nhóm và đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổng đài hỗ trợ can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,…

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Lộc