Đoàn xã Tam Đàn ra quân sang lấp mặt bằng Nhà Văn hóa thôn Trung Định, xã Tam Đàn.

Đoàn xã Tam Đàn ra quân sang lấp mặt bằng  Nhà Văn hóa thôn Trung Định, xã Tam Đàn.
                Thực hiện chương trình ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Ban chấp hành đoàn xã cùng Tiểu đoàn 14 ra quân sang lấp mặt bằng nhà văn hóa thôn Trung Định.
                  Tham gia chiến dịch tình nguyện này có hơn 30 đoàn viên thanh niên  và các đồng chí Tiểu đoàn 14  thực hiện phá dỡ hàng rao tre, sáng lấp mặt bằng sân bóng đá cho nhà văn hóa thôn Trung Định.
                Thông qua chiến dịch tình nguyện lần này đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư nông thôn mới và tạo mội trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng vững mạnh. 

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Đàn