Đoàn thị trấn phối họp tổ chức trao bò cho hộ nghèo trên địa bàn

Đoàn thị trấn phối họp tổ chức trao bò cho hộ nghèo trên địa bàn
Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo là chủ hộ có đủ điều kiện để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, Hội LHPN và Đoàn TN thị trấn Phú Thịnh vừa lồng ghép vào chương trình phát động Qũy vì người nghèo do địa phương tổ chức,Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2019 Hội LHPN thị trấn và Đoàn TN đã trao Bò giống sinh sản cho hộ bà Đặng Thị Lai tại khối phố Tam Cẩm thị trấn Phú Thịnh trại giá với số tiền 12.400.000 đồng trong đó đoàn thanh niên thị trấn hỗ trợ 4.000.000 đồng
                                                                  

Tác giả bài viết: Đoàn thị trấn Phú Thịnh