Đoàn thị trấn Phú Thịnh ra quân tổ chức chiến dịch tình nguyện hè năm 2018.

Đoàn thị trấn Phú Thịnh ra quân tổ chức chiến dịch tình nguyện hè năm 2018.
     Nằm trong chuổi các hoạt động hè năm 2018, vào ngày 07/7/2018 BCH Đoàn trấn Phú Thịnh vận động 45 ĐVTN trên địa bàn thị trấn tổ chức ra quân giúp đỡ nhân dân khối phố Thạnh Đức san lấp mặt bằng tuyến đường giao thông nội đồng để chuẩn bị cho bê tống hóa giao thông với chiều dài 100m.
     Tiếp sau đó 08/7/2018 BCH Đoàn thị trấn vận động 37 ĐVTN ra quân nạo vết kênh mương nội đồng và khơi thông dòng chảy trên các kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp 500m các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.
     Đây là đợt hành động có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng phong trào đoàn thanh niên trong công tác phục vụ sản xuất, thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng phong trào đoàn ngày càng vững mạnh.

 


Hình ảnh hoạt động
 
     Hoạt động ra quân “ ngày thứ 7 tình nguyện” “Ngày chủ nhật xanh” đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của Đoàn viên thanh niên trong việc chung tay xây dựng văn minh đô thị; đồng thời tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng tích cực chung tay bảo vệ môi trường./.

Tác giả bài viết: Đoàn TT Phú Thịnh