Đoàn xã Tam Đàn phối hợp tổ chức thăm các em tại Làng Hòa Bình nhân ngày quốc tế thiếu nhi ngày 01/6

Đoàn xã Tam Đàn phối hợp tổ chức thăm các em tại Làng Hòa Bình nhân ngày quốc tế thiếu nhi ngày 01/6
       Nhân ngày quốc tế thiếu nhi ngày 01/6 ban chấp hành đoàn xã Tam Đàn  phối hợp với UBND xã Tam Đàn tổ chức thăm và  tặng quà cho các em nhỏ, người khuyết tật tại Làng Hòa Bình.

 

 

Hình ảnh hoạt động

         

        Đây là hoạt động cộng đồng, nhằm động viên kịp thời trẻ em mồ côi, người khuyết tật tại Làng Hòa Bình. Qua hoạt động này, giúp các bạn đoàn viên thanh niên hiểu hơn về hoàn cảnh của các em. Qua đó, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt quan tâm tới trẻ em mồ côi, người khuyết tật. 

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Đàn