Đoàn TN thị trấn Phú Thịnh tham gia cải cách thủ tục hành chính, thu thập dữ liệu dân cư trên địa bàn 5 khối phố

Đoàn TN thị trấn Phú Thịnh tham gia cải cách thủ tục hành chính, thu thập dữ liệu dân cư trên địa bàn 5 khối phố
Thực hiện kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 11/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh về việc triển khai thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong thời gian triển khai cải cách thủ tục hành chính về dữ liệu dân cư địa bàn 5 khối phố, Đoàn TN thị trấn Phú Thịnh đã chủ động phối hợp với Công an thị trấn, cử lực lượng ĐVTN trực tiếp tham gia nắm bắt những quy trình, quy định, cách thức để tổ chức thu thập dữ liệu về dân cư hướng dẫn cho nhân dân kê khai vào phiếu thu thập dữ liệu. Qua đây Đoàn TN thị trấn Phú Thịnh cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân biết để chuẩn bị giấy tờ, các điều kiện để cung cấp, kê khai đầy đủ các thông tin về dân cư của mình phục vụ cho lợi ích cho chính người dân,
Trong quá trình cải cách thủ tục hành chính thu thập dữ liệu dân cư, nhiều người già, người cao tuổi không biết chữ, không tự kê khai phiếu Đoàn TN thị trấn đã cử Đoàn viên của mình trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tân tình, chu đáo nhằm hướng dân cho người dân kê khai một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Tác giả bài viết: Đoàn thị trấn Phú Thịnh