ĐOÀN XÃ TAM ĐÀN TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ TRIỂN KHAI HỌC TẬP 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐOÀN XÃ TAM ĐÀN TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN  VÀ TRIỂN KHAI HỌC TẬP 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
      Vào ngày 24 tháng 6 năm 2018, Đoàn xã  Tam Đàn tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2018  cho hơn 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã.
       Tại lớp tập huấn các học viên đã được đồng Chí Hồ Văn Trị - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tam Đàn triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị dành cho cho đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, các học viên được trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong công tác Đoàn – Hội; kỹ năng sinh hoạt tập thể; các bài hát truyền thống; các bài dân vũ cơ bản; cách thức tổ chức một buổi sinh hoạt chi đoàn; kỹ năng nói trước công chúng...
       Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ thanh niên trong thời kỳ mới. Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có cơ hội thể hiện tài năng, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt Đoàn. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập nâng cao nhận thức và bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội các cấp, đoàn viên thanh niên; nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Đàn