BCH Đoàn xã Tam Lãnh đã tổ chức lớp tập huấn trồng trọt và chăn nuôi cho thanh niên

BCH Đoàn xã Tam Lãnh đã tổ chức lớp tập huấn trồng trọt và chăn nuôi cho thanh niên
      Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt trong sản xuất và đời sống của người dân tại địa phương.
     Tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, chăn nuôi. Bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, góp phần hình thành một lớp thanh niên có kiến thức về khoa học và công nghệ, năng động, thích nghi với nền kinh tế thị trường.
     Ngày 30/5/2018, tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn Trà Sung BCH Đoàn xã Tam Lãnh đã tổ chức lớp tập huấn trồng trọt và chăn nuôi cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Trà Sung. Lớp tập huấn được diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự hướng dẫn của báo cáo viên Trần Thị Ánh -  chuyên viên trung tâm kỹ thuật Nông Nghiệp huyện Phú Ninh.
      Tại lớp tập huấn, các học viên được học các nội dung lý thuyết và giải đáp các vấn đề thực tế về kỹ thuật chăn nuôi, chọn giống, làm chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh trong chăn nuôi cũng như các kỹ thuật về trông cây nông nghiệp...

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Lãnh