Huyện đoàn Phú Ninh phối hợp với Đoàn xã Tam Lãnh đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nói chung và tạo điều kiện cho thanh niên được tiếp cận với kiến thức về ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt nhằm phát triển kinh tế, tăng thu nhập.
Huyện đoàn Phú Ninh phối hợp với Đoàn xã Tam Lãnh đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt
Ngày 30/5/2018, tại nhà Văn hóa thôn Trà Sung, Huyện đoàn Phú Ninh phối hợp với Đoàn xã Tam Lãnh tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển giao khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt cho thanh niên trên địa bàn xã Tam Lãnh, đặc biệt là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Trà Sung.
Tại lớp tập huấn  các học viên đã được anh Phan Văn Hảo -  Phó GĐ trung tâm kỹ thuật Nông Nghiệp huyện Phú Ninh đã trình bày những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng như cây cam, bưởi, cây hồ tiêu; giới thiệu một số mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đạt hiệu quả kinh tế cao tại các địa phương; phổ biến kỹ thuật làm vườn mẫu.
Qua lớp tập huấn giúp các đoàn viên thanh niên được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Từ đó, thúc đẩy các mô hình kinh tế thanh niên phát triển, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
 
 

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Phú Ninh