THÔNG BÁO "V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao giải thưởng Lương Định Của năm 2017"

THÔNG BÁO "V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao giải thưởng Lương Định Của năm 2017"
           
THÔNG BÁO
V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao giải thưởng Lương Định Của năm 2017
1. Đối tượng:
Đoàn viên thanh niên tuổi từ 18 đến 35, đang làm việc trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề và chuyển giao tiến bộ, kỹ thuật công nghệ, bảo vệ môi trường nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
2. Số lượng thanh niên tiêu biểu và hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2017
2.1. Số lượng thanh niên tiêu biểu
Mỗi Đoàn xã, thị trấn bình chọn và giới thiệu 01 gương thanh niên tiêu biểu của địa phương theo tiêu chuẩn nêu trên để Ban Thường vụ Huyện đoàn xem xét.
2.2 Hồ sơ thanh niên tiêu biểu, gồm
+ Công văn đề nghị của Đoàn xã, thị trấn;
+ Biên bản bình xét của Đoàn xã, thị trấn;
+ Danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích thanh niên tiêu biểu đề nghị xét tặng giải thưởng;
+ Báo cáo thành tích cá nhân (viết theo mẫu gửi kèm) được bình xét có xác nhận của cấp uỷ hoặc chính quyền địa phương nơi thanh niên đang sinh sống, photo giấy chứng nhận hoặc các văn bản được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền công nhận;
+ 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 (nền trắng, mặc áo Thanh niên Việt Nam hoặc trang phục truyền thống của dân tộc);
+ Gửi kèm 5 - 7 ảnh màu: ảnh trang trại, mô hình sản xuất có hình ảnh của cá nhân, ảnh tham gia hoạt động Đoàn, Hội, tập thể mình tham gia…;
+ Đĩa VCD (nếu có) để minh họa những ý tưởng sáng tạo đã đạt giải trong các cuộc thi về nông nghiệp nông thôn khu vực, toàn quốc và quốc tế; hình ảnh trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, hình ảnh hoạt động của cá nhân. 
3. Thời hạn gửi Hồ sơ
Đề nghị gửi hồ sơ về Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Ninh trước ngày 02 tháng 7 năm 2017; file mềm gửi vào Email: huyendoanphuninh@phuninh.gov.vn
 
 
Mẫu báo cáo
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng giải thưởng Lương Định Của, năm 2017
-------------
 
Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Lương Định Của, năm 2017
 
Họ và tên:…………………………………Nam, Nữ…… Dân tộc: ……….
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………
Số chứng minh nhân dân:……………………………………………………
Quê quán:……………………………………………………………………
Nơi thường trú hiện nay:……………………………………………………
Điện thoại: DĐ:………………NR:……………………….CQ:……………
Chức vụ công tác Đoàn, Hội (nếu có):………………………………………
Trình độ học vấn:………………………….Trình độ chuyên môn:…………
Là đảng viên, đoàn viên, thanh niên:………………………………………
Những giải thưởng, bằng khen, giấy khen đã đạt được: ……………………
Báo cáo thành tích tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:
- Nêu khái quát đặc điểm tình hình (thuận lợi, khó khăn) về địa phương hoặc đơn vị mình làm việc, sinh sống. Những chủ trương, sự tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành để bản thân định hướng và thực hiện ý tưởng của mình. Có thể nêu thêm về hoàn cảnh gia đình, những thuận lợi, khó khăn của bản thân….
- Nêu rõ xuất xứ, tên, thời gian (tháng, năm thực hiện), quy mô - diện tích đất, trang trại, nhà xưởng, số lượng cây con, sản phẩm…kinh phí đầu tư (nguồn kinh phí vay ở đâu hay tự có), việc nghiên cứu, triển khai thực hiện các mô hình sản xuất cụ thể, đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo,….
- Tóm tắt những kết quả đã đạt được (hiệu quả kinh tế, xã hội). Cần chú ý những thông tin:
+ Tổng doanh thu
+ Tổng lãi theo tháng (năm) hoặc tổng giá trị làm lợi (số tiền cụ thể)
+ Tạo việc làm cho thanh niên địa phương (số lao động thường xuyên; số lao động mùa vụ);
- Những đề xuất, hiến kế các hoạt động Đoàn và phong trào trong đối tượng thanh niên nông thôn.
(Yêu cầu: Báo cáo dài không quá 3 trang giấy A4)
                                                            ……., ngày     tháng      năm 2017
Xác nhận của chính quyền địa phương          Người viết báo cáo
        (ký tên, đóng dấu)                                    (ký, ghi rõ họ tên)
 

 

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Phú Ninh