Ra quân tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, ngày 01/4, 11/11 xã, thị trấn thuộc huyện Phú Ninh đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Ra quân tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
Vào lúc 0h00 ngày 1/4/2019, cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc chính thức bắt đầu, với sự tham gia của hơn 122.000 điều tra viên. Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở và nhiều nội dung thông tin khác sẽ được Tổng cục Thống kê tiến hành thu thập. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng sát sườn tới đời sống. "Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quan trọng, phức tạp, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến các hộ dân cư và người dân thực tế thường trú trên địa bàn, thu thập số liệu trong thời gian ngắn, nhiều điểm mới nên được sự quan tâm của UBND huyện, các văn bản kế hoạch, chỉ thị đã được ban hành kịp thời và chỉ đạo quyết liệt". Ông Nguyễn Tấn Văn – PCT UBND huyện Phú Ninh, Trưởng BCĐ huyện thông tin.

Thanh nien09

Đợt này, toàn huyện Phú Ninh có 161 địa bàn điều tra (trong đó 136 địa bàn điều tra thường và 25 địa bàn đặc thù) với 22.479 hộ dân cư và trên 80 nghìn người (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành Công an, Quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài) được lập bảng kê. Trong Tổng điều tra lần này, trên địa bàn huyện có 100% địa bàn sử dụng phương pháp thu thập thông tin bằng CAPI (điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động) và gần 160 hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên Internet (webfrom), chiếm 0.71%; số lượng hộ đăng ký nhiều nhất là xã Tam Lộc 35 hộ, xã Tam Thái 23 hộ và xã Tam Dân 19 hộ.

IMG 5468

Trong thời gian này, huyện Phú Ninh tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao ý thức cho mọi gia đình trong việc phối hợp tích cực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên. Huyện Phú Ninh phấn đấu triển khai và thu thập thông tin đảm bảo tiến độ, chất lượng và hoàn thành vào ngày 20/04/2019.

Tác giả bài viết: Nhóm CTV

Nguồn tin: phuninh.gov.vn