Infographic: Toàn cảnh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu

Thông tin toàn cảnh và những dấu mốc quan trọng nhất của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu.
Infographic: Toàn cảnh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu
Thông tin toàn cảnh và những dấu mốc quan trọng nhất của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu.

Tác giả bài viết: Sưu tầm