Đoàn xã Tam An tổ chức Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019, kế hoạch triển khai các hoạt động tháng thanh niên – tháng 3/2019 của BCH Đoàn xã Tam An, Ban Thường vụ đoàn xã đã tham mưu Đảng uỷ, UBND xã tổ chức hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” cho nhân dân cùng nhiều các hoạt động có ý nghĩa khác trong tháng 3.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trẻ, Tại Ngày thứ bảy tình nguyện 09/03/2019 cán bộ, đoàn viên thanh niên làm việc tại UBND xã Tam An đã tổ chức tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính tại UBND xã: hỗ trợ công an xã lập danh sách và giải quyết hơn 8000 phiếu thu thập thông tin dân cư; tiếp và hướng dẫn cho 01 lượt nhân dân đến giải quyết thủ tục hành chính; rà soát lịch sử chính trị cho hơn 120 hồ sơ dân công hoả tuyến theo QĐ 49.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam An