Đoàn thị trấn Phú Thịnh: ra quân tình nguyện chỉnh trang khuôn viên Nhà văn hóa khối phố.

Ngày 7-3, Nhân dịp tháng thanh niên, Đoàn Thanh Niên Thị Trấn Phú Thịnh tổ chức chỉnh trang, sửa chữa nhà văn hóa khối phố Thạnh Đức
Đoàn thị trấn Phú Thịnh: ra quân tình nguyện chỉnh trang khuôn viên Nhà văn hóa khối phố.
Trong thời gian một ngày, các đoàn viên thanh niên đã lao động vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom xử lý rác thải… quanh nhà văn hóa, khu dân cư đồng thời sửa sang lại nhà văn hóa khối phố.
Đây là việc làm thiết thực, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, cùng chung tay góp sức làm cho khối phố ngày càng xanh sạch đẹp hơn.

Tác giả bài viết: Đoàn TT Phú Thịnh