Đoàn thanh niên thị trấn tổ chức lễ kết nạp đoàn nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Đoàn thanh niên thị trấn vừa tổ chức Lễ kết nạp cho 40 Đoàn viên mới tại khu Kháng Chiến hạ Lào.

Được vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một niềm vinh dự và tự hào của tất cả các bạn thanh niên, nó có một ý nghĩa quan trọng như ghi nhận sự tiến bộ của bản thân, lý tưởng lớn mà mình đã lựa chọn, sự tôi luyện, lớn lên và trưởng thành trong cuộc sống. 

Hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với từng thanh niên, là dấu ấn rất quan trọng trong lòng các đoàn viên mới, mở đầu một chặng đường đầy nhiệt huyết và sức trẻ. Qua đó, nhằm mục đích giúp cho những đoàn viên thanh niên có thể ôn lại truyền thống địa phương, tìm hiểu được thêm về di tích lịch sử khu kháng chiến Hạ Lào.

Tác giả bài viết: Đoàn thanh niên thị trấn