Chương trình rèn luyện Đội viên - Hiệu quả đạt được

Chương trình rèn luyện Đội viên - Hiệu quả đạt được
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt; góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trong thời gian quan Hội đồng Đội huyện đã Chỉ đạo Các Liên đội trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên.
Chương trình đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt; góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Thông qua chương trình giúp các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng thực hiện tốt "5 điều Bác Hồ dạy", xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh và đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Để các Liên đội thực hiện tốt hoạt động này, Hội đồng Đội huyện Con Cuông đã ban hành Kế hoạch số 17 –CV/HĐĐ ngày 12/11/2018 về việc Triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh” Giai đoạn 2018 – 2022. Các Liên đội đã lựa chọn hình thức phù hợp, tạo sân chơi cho các em rèn luyện, tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn và triển khai chương trình rèn luyện đội viên. Kết quả trong năm học 2018 – 2019, Cấp huyện tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên đoàn và công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên tại trường TH Nguyễn Trãi với sự tham gia của gần 1000 đội viên của 3 liên đội trường THCS Trần Phú, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TH Nguyễn Trãi. Bên cạnh đó 100% Liên đội trên địa bàn huyện đã triển khai cho đội viên đăng ký thực hiện Chương trình Dự bị đội viên và Rèn luyện đội viên các hạng Măng Non, Sẵn Sàng và hạng Trưởng Thành; tạo môi trường cho các em học tập, rèn luyện, hướng dẫn các em tham gia, thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đội viên, tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí rèn luyện của đội viên, thiếu niên và nhi đồng tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo phương châm "Học mà vui - vui mà học"; tạo khí thế vui tươi, ấn tượng, tự hào trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng.
Việc triển khai thực hiện chương trình "Rèn luyện đội viên" đã tạo môi trường để đội viên, thiếu niên và nhi đồng được tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy và hình thành những thói quen tốt.
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai chương trình rèn luyện Đội viên.

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Phú Ninh