Huyện đoàn tổ chức tập huấn công tác Đoàn – Hội năm 2018 và tập huấn báo cáo viên cấp huyện năm 2018

(QNO) - Để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở, BTV Huyện đoàn tổ chức tập huấn công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2018.
Đ/c Nguyễn Văn Trường - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo nội dung tình hình biển đảo và triển khai các chuyên đề Chỉ trị 05
Trong 02 ngày, 29& 30/7/2018, Huyện đoàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội cho hơn 200 ĐVTN là các đồng chí là UVBCH, UV UBKT huyện đoàn, báo cáo viên cấp huyện, cán bộ Chi đoàn thôn khối phố


Đ/c Huỳnh Đức Trí, PBT Huyện đoàn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
 
Trong đợt tập huấn này, Huyện đoàn đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Tuyên giáo, ban Dân vận Huyện ủy  tổ chức tuyên truyền cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở và lực lượng báo cáo viên, ủy viên UBKT Huyện đoàn các nội dung: tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tình hình biển đảo, vấn đề dân tộc, tôn giáo hiện nay và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong  tình hình mới, triển khai 02 chuyên đề Chỉ thị 05: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở”, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra giám sát của Đoàn và KT-GS theo Quyết định 2017,2018 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.
 

Đ/c Ngô Mỹ - Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện báo cáo chuyên đề Dân tộc, tôn giáo và giám sát phản biện xã hội
- Nói chuyện tình hình biển đảo, vấn đề dân tộc, tôn giáo. Ngoài ra, tại đợt tập huấn, các cơ sở đoàn còn được tập huấn về Giám sát và phản biện xã hội.

Tập huấn nội dung Dân vũ

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Phú Ninh