Huyện đoàn tổ chức tập huấn công tác Đoàn – phong trào TTN năm 2018

(QNO) - Để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở, BTV Huyện đoàn tổ chức tập huấn công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2018.
Đ/c Nguyễn Văn Trường - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo nội dung tình hình biển đảo và triển khai các chuyên đề Chỉ trị 05
Trong 2 ngày 1 đêm, BTV Huyện đoàn Phú Ninh đã tổ chức tập huấn công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Trong đợt tập huấn này, Huyện đoàn đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy  tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở 02 chuyên đề trong Chỉ thị 05, nói chuyện tình hình biển đảo, vấn đề dân tộc, tôn giáo. Ngoài ra, tại đợt tập huấn, các cơ sở đoàn còn được tập huấn về Giám sát và phản biện xã hội.

Tập huấn nội dung Dân vũ
Ngoài những nội dung mang tính lý luận, các cán bộ đoàn còn được tập huấn các kỹ năng như dân vũ, múa hát tập thể, trò chơi nhỏ, điều hành hoạt động Chi đoàn. Để đảm bảo cho các đồng chí là BT, PBT các chi đoàn thôn, khối phố có đủ các kiên thức cũng như chuyên môn để điều hành các hoạt động tại Chi đoàn mình.

Đ/c Ngô Mỹ - Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện báo cáo chuyên đề Dân tộc, tôn giáo và giám sát phản biện xã hội
 

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Phú Ninh