Phim và bộ Slide bài giảng 6 Bài lý luận chính trị

Theo kế hoạch số 27 HD/TĐTN ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc "Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ phục vụ giảng dạy, học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên"
Phim và bộ Slide bài giảng 6 Bài lý luận chính trị
Nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn đăng tải 6 tập phim và bộ Slide bài giảng 6 bài luận chính trị để các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tải về.

                  * 6 tập phim:

Tập 1:     http://www.youtube.com/watch?v=pzZ6Xo5x3wk&feature=youtu.be
Tập 2:     http://www.youtube.com/watch?v=l95W6IPPiM0&feature=youtu.be
Tập 3:     http://www.youtube.com/watch?v=xjbyf3VZ1Pk&feature=youtu.be
Tập 4:     http://www.youtube.com/watch?v=hCaqs0eotV0&feature=youtu.be
Tập 5:     http://www.youtube.com/watch?v=CaRzmspM_Vs&feature=youtu.be
Tập 6:     http://www.youtube.com/watch?v=1bSy9dxXZdI&feature=youtu.be

                  * Bộ Slide:  Tải tại ĐÂY
Mọi thắc mắc trong việc tải nội dung xin liên hệ với đồng chí Đặng Ngọc Châu - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn(ĐT: 0975.126.952)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

Nguồn tin: tinhdoanqnam.vn