Tuổi trẻ Tam Đại trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Tuổi trẻ Tam Đại trồng cây xanh bảo vệ môi trường
   Phát huy tinh thần, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, sáng ngày 06/01/2019 Tuổi trẻ xã Tam Đại tổ chức ra quân trồng hơn 100 cây Cau trên tuyến đường ĐH thuộc địa phận thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh. Không chỉ tổ chức trồng cây, Tuổi trẻ Tam Đại còn tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ, chăm sóc cây xanh.
   Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ xã nhà chung tay xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đại An, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch - đẹp, nâng cao hiệu quả trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Đại