Mời xem phần tin Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề "Chi đoàn thôn Đại An học tập và làm theo lời Bác"

Mời xem phần tin Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề "Chi đoàn thôn Đại An học tập và làm theo lời Bác"

Chi đoàn Thôn Đại An - xã tam Đại 

Tác giả bài viết: Nguồn Đài truyền hình Quảng Nam