Đoàn xã Tam Đại tổ chức “Ôn tập văn hóa hè” cho các em học sinh

Nhằm tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình tình nguyện tại chỗ, giúp cho các học sinh ôn tập văn hóa hè nhằm củng cố và bổ sung kiến thức, hạn chế tham gia các trò chơi không lành mạnh trong dịp hè, hướng các em đến các hoạt động vui chơi có nhiều bổ ích góp phần hạn chế rủi ro về tai nạn thương tích cho các em.
Đoàn xã Tam Đại tổ chức “Ôn tập văn hóa hè” cho các em học sinh
Năm nay, Đoàn xã Tam Đại tiếp tục huy động lực lượng sinh viên của xã đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã mở các lớp ôn tập văn hóa hè miễn phí cho các em học sinh trên địa bàn xã. Với hai môn Toán, Lý lớp 6 và lớp 7, mỗi tuần học 3 buổi/khối lớp; lớp học đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh và sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh. Thông qua hoạt động, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đoàn kết tập hợp thanh niên góp phần cùng với chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể trong việc chăm lo, giáo dục thiếu thiếu niên; nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Đại