09:55 EDT Thứ ba, 31/03/2020
.

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XXI

Đăng lúc: Thứ ba - 13/10/2015 04:30 - Người đăng bài viết: NCN1303
Do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang trình bày tại đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI sáng 13.10.2015

Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng,

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30.5.2014 của Bộ Chính trị, hôm nay, trong không khí sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tích cực triển khai Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đảng bộ tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 6 vạn đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị, ý chí và sức mạnh đoàn kết, niềm tin và quyết tâm đổi mới của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Đại hội chúng ta vinh dự và nồng nhiệt chào đón đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam đã nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực: Từ một tỉnh khó khăn có điểm xuất phát thấp đã vươn lên trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực Duyên hải miền Trung; kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn, đô thị đổi thay rõ rệt. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực theo đúng định hướng đề ra, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được sự phát triển ổn định; một số dự án đầu tư có quy mô lớn được triển khai góp phần tăng nhanh năng lực sản xuất. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển, tạo những tiền đề quan trọng cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm tới. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả, vượt chỉ tiêu đề ra. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Quốc phòng được củng cố, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được mở rộng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được tăng cường; cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao.

Những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh nhờ phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để chung sức xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng giàu mạnh. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin đề nghị Đại hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hơn một năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương. Có thể khẳng định: Đại hội đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, dân chủ, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng định hướng phát triển của các địa phương, đơn vị trong giai đoạn mới. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hướng về Đại hội, từ nhiều tháng qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi và rộng khắp, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2015 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 của tỉnh. Đó là những bông hoa tươi thắm, là tình cảm và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh mang đến Đại hội. Đặc biệt, trong dịp tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đã có hàng vạn lượt ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần vào quá trình hoàn thiện các nội dung văn kiện trình Đại hội, thể hiện niềm tin và trách nhiệm của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Với ý nghĩa đó, Đại hội xin nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, đầy trách nhiệm và những đóng góp quý báu; đồng thời, biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; của các tổ chức và cá nhân đã nỗ lực lập thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là, những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong chặng đường 30 năm đổi mới đang được Đảng tiến hành tổng kết, đánh giá và trong nhiệm kỳ vừa qua, Quảng Nam cũng đã đạt được những thành tích to lớn, tạo thế và lực mới, thời cơ và vận hội mới để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Chặng đường phía trước còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo để tiến lên. Với tinh thần cách mạng, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội chúng ta có nhiệm vụ hết sức quan trọng, tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung sau đây:

Thứ nhất, Đại hội tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2015 - 2020, với mục tiêu: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Thứ hai, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tầm nhìn và khả năng tiếp cận, xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có tinh thần đoàn kết và khả năng tập hợp để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, đủ sức lãnh đạo đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội sẽ quyết nghị.

Thứ ba, Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, sự trân trọng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam tham gia vào sự nghiệp chung của Đảng.

Thứ tư, Đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đủ về số lượng và chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đang hướng về và đặt trọn niềm tin vào thành công Đại hội. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị: Các đồng chí đại biểu dự Đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ thực hiện tốt các nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra.

 Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.


Nguồn tin: Theo Baoquangnam.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
.
.
Bí thư Huyện đoàn
Tel: 05103.823.888
Hội LHTN huyện
Tel: 05103.847.383
Hội đồng đội huyện
Tel: 05103.823.888
.
.
.
.
.
.
 
  
logokn
spkn
undefined
bnvieclam
logobantin copy
ytuong

Đoàn xã Tam Lộc
Đoàn xã Tam Phước
Đoàn xã Tam Thành
Đoàn xã Tam An
Đoàn xã Tam Đàn
Đoàn xã Tam Đại
Đoàn xã Tam Thái
Đoàn xã Tam Lãnh
Đoàn xã Tam Dân
Đoàn xã Tam Vinh
Đoàn Thị trấn Phú Thịnh
Đoàn cơ sở Công an huyện
Đoàn cơ sở cơ quan Chính quyền
Chi đoàn Kho bạc nhà nước
Chi đoàn NHCS-BHXH
Chi đoàn CQQS
Chi đoàn Trung tâm y tế
Chi đoàn Cơ quan Đảng
Chi đoàn CQ MT-ĐT
Đoàn trường THPT Trần Văn Dư
Đoàn trường THPT Nguyễn Dục
.
.
Thăm dò ý kiến
.

Theo bạn tuổi trẻ Huyện Phú Ninh nên có trang tin điện tử riêng?

Rất cần thiết

Không cần thiết

Sao cũng được

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 1401
  • Tháng hiện tại: 35953
  • Tổng lượt truy cập: 7288483
.
.
.