04:24 ICT Thứ sáu, 07/08/2020
.

Công tác tập hợp, bồi dưỡng tài năng trẻ

Đăng lúc: Thứ ba - 11/07/2017 09:41 - Người đăng bài viết: thanhtai1403
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong những tổ chức đi đầu trong công tác tập hợp, bồi dưỡng tài năng trẻ. Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam thành lập và hoạt động 18 năm, tạo mô hình ra đời hàng loạt quỹ hỗ trợ tài năng trẻ trong nước.
Năm 1995, T.Ư Đoàn thành lập Trung tâm phát triển KHCN và Tài năng trẻ, cho đến nay vẫn là cơ quan duy nhất ở Việt Nam có nhiệm vụ chăm lo, phát triển đội ngũ tài năng trẻ. Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn thanh niên các ban, ngành, đoàn thể đều có chương trình hoạt động để chăm lo, hỗ trợ tài năng trẻ. Những hạn chế Trong công tác tập hợp, bồi dưỡng tài năng trẻ, bên cạnh những thành tích đạt được thời gian qua, hiện nay còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập so với nhu cầu của đất nước trong thời kỳ mới và thực tế tình hình tài năng trẻ đất nước. Vẫn còn những tài năng trẻ chưa được phát hiện, phát huy kịp thời; nhiều tài năng trẻ ở khu vực nông thôn, miền núi còn thiếu điều kiện, cơ hội để học tập, rèn luyện, phát triển. Công tác quản lý, theo dõi, hỗ trợ sự phát triển của các tài năng trẻ sau khi được tôn vinh đang là một điểm yếu cần sớm được khắc phục. Công tác tập hợp tài năng trẻ chưa được triển khai có hệ thống và thiếu tính đồng bộ. Liên hoan tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất, cuộc tập hợp lớn đầu tiên của đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam được tổ chức năm 1995, đến nay sau 14 năm vẫn chưa được tổ chức lại. Một số hội, CLB năng khiếu, tài năng trẻ ở địa phương được thành lập, nhưng hoạt động không có kết nối vì thiếu định hướng và sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực. Công tác bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ thiếu những chương trình đồng bộ, nội dung tản mạn, thiếu quy hoạch. Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và các quỹ, các giải thưởng do các đơn vị, các cấp bộ Đoàn triển khai còn phân tán, hiệu quả chưa đáp ứng mong muốn của xã hội và chưa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo tài năng trẻ. Công tác tham mưu xây dựng chính sách phát triển tài năng trẻ còn chậm, thiếu những đề xuất có tính đột phá. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác này trong các cấp bộ Đoàn và các cán bộ Đoàn chưa cao. Tập trung nguồn lực tìm kiếm, đào tạo Công tác tài năng trẻ của Đoàn giai đoạn 2009 - 2012 được xác định: Tập hợp đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam trên toàn thế giới, kết nối và hỗ trợ các tài năng trẻ phát triển, tham mưu với Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để các tài năng trẻ được bồi dưỡng tri thức, kỹ năng và lòng yêu nước, được phát triển và phát huy các phẩm chất, năng lực cống hiến cho Tổ quốc, tạo nguồn hình thành đội ngũ nhân tài quốc gia. Phát huy hệ thống tổ chức của Đoàn, Hội, Đội và phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai đồng bộ các hoạt động phát hiện những thanh, thiếu niên có năng khiếu, có tài năng; kịp thời động viên và tuyên dương những tài năng tiêu biểu có thành tích tốt để giới thiệu và thu hút sự quan tâm của xã hội và gia đình. Thu hút tài năng trẻ tham gia vào các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên, qua các hoạt động thực tiễn để được rèn luyện tài năng, nhân cách, nâng cao lòng yêu nước, nhận thức chính trị tư tưởng. Cần xác định tài năng trẻ là một đối tượng thanh niên cần có những loại hình kết nối, tập hợp phù hợp. Củng cố các loại hình kết nối, tập hợp tài năng trẻ đã có; phát triển đa dạng hóa các hình thức kết nối, tập hợp tài năng trẻ, kết hợp các hình thức kết nối, tập hợp theo các lĩnh vực hoạt động chuyên môn theo địa bàn, khu vực; kết nối, tập hợp qua các diễn đàn trên mạng in-tơ-nét. Chú trọng kết nối, tập hợp các tài năng trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài. Định kỳ hằng năm tổ chức Festival và Đại hội tài năng trẻ Việt Nam để tập hợp các đại diện tiêu biểu của tài năng trẻ Việt Nam ở các lĩnh vực, các địa bàn. Các ngành, các địa phương tùy theo điều kiện thực tế có thể tổ chức gặp gỡ, giao lưu các tài năng trẻ trong từng lĩnh vực, từng địa phương. Xây dựng các diễn đàn, các CLB, các mạng kết nối tài năng trẻ Việt Nam trên in-tơ-nét, tập hợp các tài năng trẻ theo năng khiếu, sở thích và địa bàn. Phối hợp Đại sứ quán Việt Nam ở các nước xúc tiến thành lập và bảo trợ hoạt động cho các Hội, CLB tài năng trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Đoàn thanh niên các cấp chủ động và vận động sự ủng hộ của các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và các lực lượng xã hội khác xây dựng, mở rộng các loại hình quỹ hỗ trợ vật chất cho các tài năng trẻ, đặc biệt quan tâm các tài năng trẻ thuộc các gia đình nghèo, gia đình có công với cách mạng, tài năng trẻ là người dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về các tấm gương phấn đấu, rèn luyện và thành tích của các tài năng trẻ, qua đó động viên tinh thần phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các tài năng trẻ và cổ vũ đông đảo thanh, thiếu niên vươn lên trong học tập, lao động, công tác. Củng cố tổ chức, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam. Đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi các lực lượng xã hội tài trợ phát triển nguồn lực của Quỹ. Mở rộng đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ của Quỹ, phân bố hợp lý số lượng hỗ trợ cho tài năng trẻ trong các lĩnh vực, vùng, miền, tài năng trẻ thuộc gia đình có công với nước, gia đình chính sách, dân tộc thiểu số. Đưa công tác tài năng trẻ là một nội dung quan trọng, một nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của Đoàn thanh niên các cấp. Triển khai hiệu quả vai trò của Đoàn là tổ chức dẫn dắt, đồng hành cùng các tài năng trẻ, tập hợp và định hướng được hoạt động cho đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam. Cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài năng trẻ, trong đó, hệ thống cơ sở dữ liệu của Đoàn thanh niên triển khai tổ chức ở hai cấp: Trung ương và các tỉnh, thành phố, ngành, sẽ thống kê, quản lý hồ sơ, thông tin và theo dõi sự phát triển, trưởng thành của các tài năng trẻ. Tổ chức khảo sát quy mô toàn quốc về thực trạng đội ngũ tài năng trẻ và công tác tài năng trẻ của Đoàn làm cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chương trình công tác tài năng trẻ của Đoàn trong nhiệm kỳ X. Đề nghị Đảng và Nhà nước nghiên cứu xây dựng Chiến lược nhân tài; giao các cơ quan chức năng tổ chức nghiên cứu, xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia về phát triển tài năng trẻ Việt Nam. Các bộ, ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các bộ luật hiện hành có liên quan để nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng và phát huy nhân tài, tài năng trẻ; đề xuất chính sách thu hút tài năng trẻ vào làm việc ở các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; đề xuất chính sách về khấu trừ, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp vào Quỹ Tài năng trẻ... PHẠM TẤN CÔNG
Tác giả bài viết: Huyện đoàn Phú Ninh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
.
.
Bí thư Huyện đoàn
Tel: 05103.823.888
Hội LHTN huyện
Tel: 05103.847.383
Hội đồng đội huyện
Tel: 05103.823.888
.
.
.
.
.
.
 
  
logokn
spkn
undefined
bnvieclam
logobantin copy
ytuong

Đoàn xã Tam Lộc
Đoàn xã Tam Phước
Đoàn xã Tam Thành
Đoàn xã Tam An
Đoàn xã Tam Đàn
Đoàn xã Tam Đại
Đoàn xã Tam Thái
Đoàn xã Tam Lãnh
Đoàn xã Tam Dân
Đoàn xã Tam Vinh
Đoàn Thị trấn Phú Thịnh
Đoàn cơ sở Công an huyện
Đoàn cơ sở cơ quan Chính quyền
Chi đoàn Kho bạc nhà nước
Chi đoàn NHCS-BHXH
Chi đoàn CQQS
Chi đoàn Trung tâm y tế
Chi đoàn Cơ quan Đảng
Chi đoàn CQ MT-ĐT
Đoàn trường THPT Trần Văn Dư
Đoàn trường THPT Nguyễn Dục
.
.
Thăm dò ý kiến
.

Theo bạn tuổi trẻ Huyện Phú Ninh nên có trang tin điện tử riêng?

Rất cần thiết

Không cần thiết

Sao cũng được

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 171
  • Tháng hiện tại: 14161
  • Tổng lượt truy cập: 7470674
.
.
.