15:48 EDT Chủ nhật, 20/09/2020
.

Tên đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Ninh.
Địa chỉ: Khối phố Tam Cẩm, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 05103.823.888 - 05103.847.383
Website: http://tuoitrephuninh.net
Email: huyendoanphuninh@phuninh.gov.vn
Facebook: phuninhhuyendoan@gmail.com

* Chức năng, nhiệm vụ: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Ninh là thành viên của hệ thống chính trị huyện Phú Ninh do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh lãnh đạo, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ huyện; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên huyện.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Ninh hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

* Cơ cấu tổ chức: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Ninh gồm 25 đồng chí ủy viên, bao gồm:
- Cơ quan thường trực Huyện đoàn      : 05 đồng chí
- Khối xã, thị trấn                                  : 11 đồng chí
- Khối trường THPT                              : 02 đồng chí
- Khối các ngành                                   : 09 đồng chí

* Cơ quan thường trực Huyện đoàn có 05 thành viên: 
1. Đ.c Bùi Thị Kim Hoàng            - Bí thư Huyện đoàn      - CT. Hội đồng Đội           - 0982.274.296
2. Đ.c Nguyễn Trung Thạch        - Phó BT Huyện đoàn   - PCT. Hội LHTN              - 0914.666.529
3. Đ.cPhan Ngô Thanh Tài          - UV BTV Huyện đoàn   - PCT. Hội đồng Đội       - 0988.964.097
4. Đ.c Nguyễn Văn Ngôn             - Cán bộ Huyện đoàn    -                                          - 01687.217.787
5. Đ.c Phạm Phú Ân                      - Cán bộ Huyện đoàn    -                                          - 01656.030.584

 
.
.
.